ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express


1. เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสค์ที่ใช้อยู่ ตัวโปรแกรมใช้เนื้อที่ประมาณ 40 MB) 
2. ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ Intel-Celeron หรือ AMD-Duron และ หน่วยความจำ 128 MB ขึ้นไป
3. สามารถเก็บข้อมูลได้หลายบริษัทไม่จำกัด ในโปรแกรมตัวเดียวกัน เครื่องเดียวกัน(ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสที่ใช้อยู่)
4. กำหนดเลขที่เอกสารได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก) เช่น IV0123456789
5. กำหนดรหัสสินค้าได้สูงสุดจำนวน 20 หลัก จะเป็น ตัวเลข, ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได้
6. กำหนดชื่อสินค้าเป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
7. กำหนดรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก
8. กำหนดชื่อบริษัทลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน 60 ตัวอักษร
9. กำหนดที่อยู่ลูกหนี้ได้ 2 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร และบรรทัดที่ 3 ยาว 30 ตัวอักษร
10. กำหนดที่อยู่เจ้าหนี้ได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
11. กำหนดรหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ได้จำนวน 5 ตัวอักษร
12. กำหนดรหัสพนักงานขายได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก
13. กำหนดรหัสธนาคารได้สูงสุดจำนวน 2 หลัก ( 99 ธนาคาร)
14. สามารถบันทึกยอดยกมาของบัญชีเงินฝากได้สูงสุด 9,999 ล้านบาท (หรือ -999 ล้าน)
15. กำหนดเลขที่เช็คได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
16. กำหนดรหัสคลังสินค้าได้สูงสุดจำนวน 4 หลัก (ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลขได้)
17. กำหนดเลขที่บัญชีได้สูงสุดจำนวน 15 หลัก
18. กำหนดชื่อบัญชีเป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
19. กำหนดรหัสสินทรัพย์ได้สูงสุดจำนวน 15 หลัก
20. กำหนดชื่อสินทรัพย์เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
21. กำหนดสมุดรายวันได้สูงสุด 99 เล่ม
22. กำหนดรหัสแผนกได้สูงสุดจำนวน 4 หลัก (ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลขได้)
23. สามารถบันทึกรายการบัญชีในแต่ละ Voucher ได้ไม่จำกัดรายการ
24. สามารถบันทึกยอดเดบิท/เครดิต ของแต่ละบัญชีได้สูงสุด 9,999 ล้านบาท
25. สามารถเก็บยอดสะสมของแต่ละบัญชีได้สูงสุด 99,999 ล้านบาท
26. กำหนดช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้ 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนดอีก 2 ช่วง)
27. สามารถบันทึกปริมาณสินค้าต่อรายการได้สูงสุด 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะใช้ได้= 999,999.999) จำนวนทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
28. สามารถเก็บปริมาณสินค้าสะสมต่องวดและต่อปีได้สูงสุด 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)
29. สามารถบันทึกราคาสินค้าต่อหน่วยได้สูงสุด 999.99 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้ ทศนิยมได้ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
30. สามารถบันทึกรายการสินค้าต่อบิลได้สูงสุด 999 รายการ
31. สามารถบันทึกจำนวนเงินรวมต่อบิลได้สูงสุด 999.99 ล้านบาท (ทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง)
32. สำหรับเวอร์ชั่น LAN ไม่จำกัด Work Station(ตัวลูก) ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ควบคุมระบบ LAN
33. โปรแกรมเครื่องคิดเลข หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมน์นั้นๆได้ทันที

 


Print