โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software  

ระบบการจองสินค้าและจัดจำหน่าย (Sales Order and Distribution System)

express sale diagram

 

 

1.สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด, ใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี ได้ 9 แบบ

2.สามารถบันทึกขายสินค้าซึ่งมีภาษีขายที่อยู่ในกลุ่มอัตราปกติ และได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

 

express-iv-vatnovat

 

3.สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง

4.รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำ

5.ในใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 999 รายการ และพิมพ์ใบต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้ และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้

6.สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ

7.สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต็อกได้ เพียงแต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน

8.รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขาย สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปริมาณสินค้าที่ขายเป็นเงินจำนวนเท่าไร ? และส่วนของแถมเท่าไร ?

9.หลังจากบันทึกใบกำกับสินค้า สามารถทราบกำไรขั้นต้นของใบกำกับใบนั้นๆ ได้ทันที

10.สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นเงินบาท, เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 (หมายถึง ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)

11.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือนถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ

express-iv-reorder

 

12.สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือน ถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

express-iv-costwarn

13.สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า

14.โปรแกรมจะเตือน เมื่อทำการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขาย เกินวงเงินที่อนุมัติไว้

15.ถ้าลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะต้องอนุมัติก่อนถึงออกเอกสารได้ หรือให้ออกเอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติตามหลัง

16.สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ

17.มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามลำดับการจอง, เพื่อนำเข้าหรือผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง

18.ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าเป็นคนละวันที่ ได้ตามที่ลูกค้าสั่ง

19.สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้

 

 

20.สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง

21.รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชำระเงิน

22.รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า 

23.ในใบกำกับสินค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

24.ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้า ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

25.สามารถทำใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา ทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ เช่าอาพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน จะได้ไม่ต้องคีย์รายการเดิมซ้ำๆ ทุกเดือน

26.สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบกำกับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง

express-t-qt-to-so

27.สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ

28.สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขาย

 

 

express-so-cancelorder