ราคาโปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส                                              
 
 
รุ่นปกติ            (1.0 บริหารภายใน, 1.5 สรรพากร)   Ver.  ราคา  VAT 7%  หัก 3%
Express for Windows Single Thai 1.0/1.5 19,000  20,330 19,760
Express for Windows LAN Thai 1.0/1.5 31,000  33,170 32,240
         
Express for Windows Single Thai/English 1.0/1.5 27,000  28,890 28,080
Express for Windows LAN Thai/English 1.0/1.5 39,000  41,730 40,560
         
รุ่นโอนข้อมูล        
Express for Windows Single Thai โอนข้อมูล 1.0/1.5 25,000    
Express for Windows LAN Thai/English โอนข้อมูล 1.0/1.5 37,000    
         
Express for Windows Single Thai/English โอนข้อมูล 1.0/1.5 30,000    
Express for Windows LAN Thai/English โอนข้อมูล 1.0/1.5 40,000    

 

 Download ใบเสนอราคา โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express PDF

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน โปรแกรม Express อยู่แล้วและต้องการปรับปรุง หรือ ขยายระบบ เปลี่ยนรุ่น ราคา อัพเกรด โปรแกรม Express ลูกค้าปัจจุบัน

คำอธิบายประกอบใบเสนอราคา

ข้อแตกต่างของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express for Windows เวอร์ชั่น1.0 และ 1.5

ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส Express เวอร์ชั่น 1.0 และ เวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ , ขาย , การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติและสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )

เวอร์ชั่น 1.5( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ และทำการผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที ทำให้ท่านสามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลาถ้าบันทึกรายการผิดพลาดและต้องการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา แล้วโปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันที

เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ แต่ยังไม่ผ่านรายการ (Posting)เข้าบัญชีแยกประเภท ฉะนั้น ถ้าท่านต้องการดูงบการเงินท่านจะต้องทำการผ่านบัญชีก่อน ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ แต่เอกสารทุกใบที่ทำการผ่านบัญชีไปแยกประเภทแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้ ฯสำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้ผ่านรายการ ยังสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา ตามมาตรา 63


 
 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกซื้อ เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5
 

รายละเอียด

Version 1.0

Version 1.5

1. จัดทำบัญชีส่งกรมสรรพากร

- จ้างสำนักงานบัญชี

- ทำส่งเอง

2. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สต๊อคการ์ด

- โอนเข้า EXCEL ตกแต่งและพิมพ์

- พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี

3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอด

- แก้ไขได้ตลอดเวลา

- POST แล้วแก้ไขไม่ได้

4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภท

- ดูได้ทันที

- ดู ร/ง เรียงตามเลขที่บัญชีแทน

5. ต้องการดูงบการเงิน

- ดูได้ทันที

- ต้อง POSTING ก่อน

 

ระบบเมนูและภาษา Thai และ T/E (Thai/English)

    โดยปกติ Express Thai จะแสดงเมนูรายการทั้งหมดเป็น ภาษาไทย แต่สำหรับ T/E (Thai/English) สามารถแสดงเมนูภาษาอังกฤษได้ ซึงถูกกำหนดโดย user แต่ละคน ว่า user ใดจะใช้เมนูภาษาอะไร ซึ่งนอกจากเมนูแล้ว ระบบผังบัญชี รายงาน และการแสดงรายละเอียด จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (โดยระบบจะมีช่องให้กรอก ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำหรับรายการหากเรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

ระบบ ใช้งานเครื่องเดียว Single และ ใช้งานระบบเครือข่าย LAN

-    รุ่น single คือรุ่นที่ใช้งานเครื่องเดียว Stand Alone

-    รุ่น LAN คือรุ่นที่ใช้งานได้หลายเครื่องโดยทำงานผ่านระบบเครือข่าย LAN

 

- ชุดโอนข้อมูล จะเพิ่มความสามารถด้านการโอนข้อมูลจาก Express ตัวอื่นเข้ามารวมข้อมูล เช่นรวม Invoice จาก Express เข้าด้วยกัน แต่ invoice ต้องไม่มีหมายเลขซ้ำกัน ไม่สามารถจะแก้ไขหมายเลขที่ซ้ำกันได้ เหมาะสำหรับ หน่วยงานที่ มี การออกใบกำกับหรือเอกสารเหมือนๆ กัน แล้วมีการรวมทำบัญชีหรือ ส่งบัญชีที่เดียว